Vättervyn

När vi planerade de första två husen i Vättervyn fanns flera tveksamma röster som inte trodde att det fanns tillräckligt intresse för bostadsrätter i lilla Gränna. Nu finns 76 inflyttade lägenheter i området. De sista boende flyttade in sommaren 2015. Här är det otrolig utsikt, stora balkonger och härliga människor som är en stor del av framgångsreceptet.